Ottawa Blues Festival/The Proven Ones

Ottawa, Canada

The Proven Ones play the Ottawa Blues Festival.